kursy elektryczne AWANS BHP
Witamy

Szkolenia i kursy elektryczne do i powyżej 1 kV, kończące się egzaminem przed komisją SEP. Okresowe pomiary elektryczne instalacji i urządzeń w tym pomiary rezystancji izolacji, urządzeń oraz maszyn w ofercie AWANS B.H.P.


Firma Awans B.H.P. oferuje swoim klientom kursy i szkolenia elektryczne do 1kV, a także powyżej 1 kV, kończące się egzaminem przed komisją SEP, a także wykonuje pomiary elektryczne oraz badania okresowe rezystancji izolacji i uziemienia urządzeń w tym maszyn transportu bliskiego.

Obecnie w zakresie elektryki proponujemy usługi:

słup wysokiego napięcia
 • kursy i szkolenia elektryczne kończące się egzaminem SEP – Grupa G1
 • praktyczne kursy pomiarów parametrów instalacji
 • badania instalacji elektrycznych w budynkach
 • pomiary rezystancji izolacji - badanie stanu izolacji
 • pomiary impedancji pętli zwarcia (skuteczności ochrony przeciw porażeniowej)
 • badanie wyłączników różnicowo - prądowych
 • pomiary ciągłości przewodów i połączeń wyrównawczych
 • pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • ustalanie kolejności wirowania faz
 • badania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym

Założyciele firmy szkoleniowej AWANS B.H.P. od lat zajmują się szkoleniem przyszłych operatorów maszyn i urządzeń magazynowych. Obsługa i konserwacja wózków widłowych, suwnic, podestów, dźwignic czy innych UTB to część ich pracy. Nasi specjaliści wiedzą jak ważna jest znajomość zagadnień z elektryki gdy jest się użytkownikiem takich maszyn. Dlatego oprócz szkoleń i kursów przygotowujących do egzaminów UDT prowadzimy kursy elektryczne dla wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia elektryczne Grupy 1 do 1 kV, a także powyżej 1 kV. Kursy i egzaminy przeprowadzamy na naszej hali szkoleniowej w Łodzi i zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z wydaniem uprawnień elektrycznych do 1kV, a także powyżej 1 kV. Uprawnienia takie są niezbędne w świetle prawa prykładowo do wymiany baterii w wózku widłowym czy też wykonywania pomiarów elektrycznych. Szkolenia elektryczne kończące się egzaminem przed komisją SEP, którymi się zajmujemy przygotują Was do egzaminu i pozwolą uzyskać niezbędne uprawnienia G1 obejmujące Dozór i Eksploatację.

Cena kursu przy jednej kategorii "E" lub "D" to 210 PLN, więcej szczegółów w zakładce Szkolenia i kursy elektryczne.


Kolejnym ważnym zagadnieniem dla posiadającego urządzenia magazynowe są ich badania okresowe, pomiary elektryczne oraz przeglądy. W zakładce Badania i pomiary eksploatacyjne znajdują się przygotowane przez nas tabele w których można sprawdzić jakie badania okresowe i pomiary powinno według prawa przejść każde urządzenie przed dopuszczeniem do eksploatacji i w trakcie użytkowania. Każdy użytkownik może sprawdzić czy ma aktualne badania elektryczne czy też przeglądy konserwatorskie dla swojego wózka widłowego, suwnicy, dżwignika, podestu czy układnicy. Jednym z ważnych badań okresowych są pomiary rezystancji izolacji i uziemienia urządzeń. Według ustawy powinny one być wykonywane regularnie i odnotowywane w księdze rewizyjnej maszyny. Pomiary okresowe elektryczne urządzeń są obecnie wymogiem prawnym, bez którego dany sprzęt nie powinien być dopuszczony do eksploatacji. Sprawdzanie rezystancji izolacji przewodów i uziemienia obudów pozwala na szybkie wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla użytkownika powstałych w wyniku zużycia czy zniszczenia któregoś z elementów obwodu elektrycznego. Więcej informacji na temat pomiarów elektrycznych rezystancji znajdziecie w zakładce Pomiary rezystancji izolacji.

uprawnienia SEP
Wzór uprawnień jakie uzyskują nasi kursanci po zdanym egzaminie.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów i szkoleń elektrycznych kończących się egzaminem przed komisją SEP, a także z wykonywania pomiarów elektrycznych rezystancji. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie, zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu do naszego specjalisty ds. szkoleń i pomiarów elektrycznych:


tel.: 737 446 866

MOŻESZ TEŻ KLIKNĄĆ TUTAJ aby do nas napisać i zadać pytanie.


Okresowe pomiary elektryczne instalacji budynków i urządzeń
Szkolenia i kursy elektryczne
Badania i pomiary elektryczne
Kontakt
Darmowy licznik odwiedzin