Witamy

Szkolenia elektryczne – grupa 1 dozór i eksploatacja (uprawnienia D i E) do 1 kV, a także powyżej 1 kV

okresowe pomiary elektryczneFirma Szkoleniowa AWANS BHP zaprasza Państwa na specjalistyczne szkolenia i kursy elektryczne (elektroenergetyczne) mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego, kończącego się wydaniem świadectw kwalifikacyjnych na uprawnienia elektryczne grupy 1 (G1) na dozór i eksploatację (D i E). Wydawane świadectwa uprawniają do samodzielnej pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń i instalacji grupy G1, przez okres 5 lat, na terenie całej Unii Europejskiej.Do kogo adresowany jest nasz kurs?

Szkolenia elektryczne grupy G1 adresowane są do firm i osób fizycznych, które zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS (Dz. U. 2003 r. Nr 89 poz. 828 § 3 i 5) mają zajmować się eksploatacją i/lub dozorem instalacji i sieci elektroenergetycznych. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób ubiegających się o uprawnienia po raz pierwszy, jak i dla osób odnawiających kwalifikacje.Kto może zrobić uprawnienia elektryczne?

Zgodnie z obowiązującym prawem do kursu może przystąpić każdy, aczkolwiek zaznaczamy, że nasz kurs nie polega na nauce zawodu elektryka od podstaw. Program został tak opracowany aby każdy uczestnik był przygotowany do egzaminu zgodnie z wytycznymi prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 (art. 54 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). W założeniu jest kierowany do osób posiadających wiedzę i/lub doświadczenie w zagadnieniach elektrycznych, chcących przygotować się do egzaminu państwowego w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji urządzeń elektrycznych. Należy tu również zaznaczyć, iż według art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997. prawo energetyczne, wspomniane świadectwo kwalifikacji jest konieczne do podjęcia samodzielnej pracy przy instalacjach urządzeń elektrycznych.Dlaczego warto posiadać uprawnienia kwalifikacyjne?

Wykonywanie czynności obejmujących eksploatację i dozór urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w odpowiednich rozporządzeniach bez określonych ustawowo kwalifikacji grozi karą pieniężną i uniemożliwia legalne zatrudnienie przy obsłudze takich urządzeń (wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawa Energetycznego). Aby legalnie wymieniać baterie w wózkach widłowych lub wykonywać pomiary rezystancji izolacji suwnic czy sieci energetycznych należy zrobić uprawnienia elektryczne do 1kV.


Jaki jest zakres przyznawanych uprawnień grupy elektrycznej G1?

Grupa 1 - Urządzenia i instalacje elektryczne:

 • 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • 5. Urządzenia elektrotermiczne;
 • 6. Urządzenia do elektrolizy;
 • 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • 8. Elektryczna sieć trakcyjna;
 • 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


 • Jakie przykładowe prace można wykonywać posiadając uprawnienia elektryczne grupy 1 do 1kV?

 • wszelkie prace obsługi, konserwacji, remontów i montażu instalacji elektrycznych w budynkach zarówno mieszkalnych jak i przemysłowych
 • prace przy zespołach prądotwórczych
 • prace przy sieciach oświetlenia ulicznego
 • przeprowadzanie wszelkiego rodzaju usług kontrolno-pomiarowych
 • prace z zespołami akumulatorowymi
 • prace przy urządzeniach elektrotermicznych


 • Ile kosztuje kurs?

  Zapewne chcą Państwo wiedzieć jaki jest koszt naszego szkolenia elektrycznego? Cena naszego kursu jest bardzo konkurencyjna i wynosi 210 PLN, przy jednej kategorii uprawnień E lub D. Przy obu kategoriach na raz, łącza cena kursu to 260 PLN.Należy pamiętać o tym, że opłata ta nie obejmuje egzaminu państwowego, którego koszt to 225 PLN za każde stanowisko E i/lub D z osobna. Dla zorganizowanych grup wieloosobowych istnieje możliwość negocjacji ceny kursu oraz ustalenia indywidualnego terminu szkolenia. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie klienta.
  Praktyczny kurs pomiarów elektrycznych.

  Jest to kurs praktycznej nauki wykonywania pomiarów elektrycznych takich jak między innnymi:.

 • pomiary parametrów pętli zwarcia
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary rezystancji uziemienia
 • Do kursu praktycznego mogą przystąpić również osoby nie biorące udziału w kursie podstawowym na uprawnienia z grupy G1. Cena 3 godzinnych zajęć praktycznych szkolenia z pomiarów elektrycznych, podczas których kursanci samodzielnie przeprowadzają wskazane pomiary to 150 PLN. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć na terenie wyznaczonym przez klienta. Takie zajęcia to świetna okazja, żeby rozszerzyć swoje umiejętności elektryczne i rozwinąć się zawodowo. Pomiary to kolejny ważny punkt w pracy elektryka. Dzięki takiemu kursowi zdobywamy dodatkowe doświadczenie oraz możliwości pracy i dorobku.  Informacje o egzaminie kwalifikacyjnym na uprawnienia elektryczne grupy 1 D i E.

  linia energetycznaAwans B.H.P. organizuje egzaminy na uprawnienia elektryczne na terenie firmy klienta lub na terenie swojej hali szkoleniowej w Łodzi na Brukowej 23. Kursanci uczestniczący w szkoleniu elektrycznym będą przygotowani teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu państwowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich grupy 1. Zakres materiału, który obejmuje egzamin jest określony ustawowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z dnia 15 maja 1998 poz. 377).

  Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne, tym samym posiadają uprawnienia elektryczne G1 D i E.  Jakie rozporządzenia i przepisy musi znać podchodzący do egzaminu kwalifikacji?

  Kursant, który odbył kurs i podchodzi do egzaminu kwalifikacji, aby otrzymać uprawnienia G1 E i D powinien znać:

 • Ustawę z dnia 10.04.1997 r. „Prawo Energetyczne” i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
 • Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych
 • Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych
 • Normy
 • Kodeks Pracy
 • Zarządzenia, polecenia, instrukcje stanowiskowe i zakładowe urządzeń elektroenergetycznych – w zakresie określonym ”Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji”
 • Zasady ratowania porażonych prądem


 • Okresowe pomiary elektryczne instalacji budynków i urządzeń
  Szkolenia i kursy elektryczne
  Badania i pomiary eksploatacyjne
  Kontakt
   
  Copyright by AWANS BHP